Follow us on:

Diplomatsko Osebje

Mirjeta Behluli - Ministrica svetovalka

Email: mirjeta.behluli@rks-gov.net

 

Burim Qorri -  Minister svetovalec

Email: burim.qorri@rks-gov.net

 

Petrit Hajdari - Konzul

Email: petrit.hajdari@rks-gov.net

Drilon Zogaj - Prvi sekretar

Email: drilon.zogaj@rks-gov.net

 

Ilir Gashi - Drugi sekretar

Email: ilir.d.gashi@rks-gov.net