Follow us on:

Stafi Diplomatik

Vlora Çitaku
Ambasadore e Jashtëzakonshme dhe Fuqiplotë
E-mail: vlora.citaku@rks-gov.net

Sami Kastrati
Ministër-Këshilltar/DCM
E-mail: sami.kastrati@rks-gov.net

Frymëzim Isufaj
Ministër - Këshilltar/ Ekonomi dhe Kongres
E-mail: frymezim.isufaj@rks-gov.net

Lendita Haxhitasim
Keshilltare, Çështje Politike/Diplomaci Publike
E-mail: lendita.haxhitasim@rks-gov.netKolonel Ilir Qeriqi 
Atashe i Forcës së Sigurisë
E-mail: ilir.qeriqi@rks-gov.net


Stafi administrativ dhe Teknik


Edita Buçinca
Asistente Administrative e Ambasadës së Kosovës në Washington
E-mail: edita.bucinca@rks-gov.net