Follow us on:

Konsullata e Përgjithshme në Nju Jork

Shërbimet konsullore për territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ofrohen nga Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Nju Jork. Qytetarët e Republikës së Kosovës duhet të kontaktojnë me Konsullatën e Përgjithshme në Nju Jork përmes kontakteve të mëposhtme.

 

Adresa:


801 Second Avenue
Suite 301, New York
NY 10017

Kontakti:

Tel: +1 212 949 1400
Fax: +1 212 949 1403
E-mail: consulategeneral.ny@rks-gov.net


Z. Teuta Sahatqija - Konsulle e Përgjithshme
 
Z. Ylber Kryeziu – Ministër Këshilltar
 
Z. Fatmir Zajmi - Konsull
 
Znj. Ines Demiri - Sekretare e Parë
 
Znj. Albana Bylykbashi - Sekretare e Dytë
 
Z. Butrint Ymeri - Sekretar i Dytë
 
 
Stafi lokal:
 
Znj. Liridona Malota - Asistente Ekzekutive
 
Znj. Vlora Marku-Tuqi - Asistente Administrative
 


Harta