Follow us on:

Kalendari i Festave Zyrtare

Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri NUK punon gjatë festave zyrtare të Republikës së Kosovës si dhe festave zyrtare të Republikës Federale të Austrisë.

 

Klikoni këtu për t'u lidhur me kalendarin e festave zyrtare të Republikës së Kosovës, ndërsa këtu për t'u lidhur me kalendarin e festave zyrtare të Republikës Federale të Austrisë.