Follow us on:

Njoftim - Periudha e aplikimit per regjistrimin e votuesve jashte Kosoves (30 gusht 2019 - 10 shtator 2019)