Follow us on:

Fuqizim i kohezionit diplomatik ndërmjet përfaqësive diplomatike të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë në Austri