Follow us on:

Dokumente identifikimi

Në shërbimin konsullor mund të aplikohet për katër lloje të dokumenteve personale identifikuese: