Follow us on:

Stafi diplomatik

Astrit Zemaj
Ambasador - i ngarkuar me punë
----------------------------------------------------
Astrit Zemaj
Ambasador
Shef i Sektorit për Marrëdhënie me Institucionet e Bashkimit Evropian
astrit.zemaj@rks-gov.net 

Gjeneza Budima
Ministër Këshilltar
Gjeneza.budima@rks-gov.net 

Fitor Murati
Këshilltar
fitor.murati@rks-gov.net 

Miftar Kryeziu
Konsull
miftar.kryeziu@rks-gov.net

Leonita Harxhi
Zv. Konsulle
leonita.harxhi@rls-gov.net

Kenan Tora
Sekretar i dytë
kenan.tora@rks-gov.net 

Mirlindë Gashi
Sekretare e tretë
mirlinde.gashi@rks-gov.net

Majori Jeton Krasniqi
Oficeri Ndërlidhës Policor
jeton.krasniqi@kosovopolice.com 

Zana Hoxha
Asistente Ekzekutive
zana.hoxha@rks-gov.net

Ardita Rugova
Asistente Administrative/ Konsullore
ardita.rugova@rks-gov.net