Follow us on:

Votimi jashtë vendit për zgjedhjet komunale 2013

Zgjedhjet komunale do të mbahen më 3 nëntor 2013.

Të gjithë qytetarët të cilët janë të regjistruar në Regjistrin Qendror Civil si shtetas të Republikës së Kosovës dhe të cilët kanë dokumente të identifikimit të Republikës së Kosovës ose të UNMIK-ut, duhet ta shkarkojnë Formularin e Aplikimit për Votim Jashtë Kosovës dhe të njëjtin të plotësuar ta dërgojnë në adresë të KQZ-së.

 

Të gjithë ata që nuk janë të regjistruar në Regjistrin Qendror Civil, por që kanë të drejtë që të jenë shtetas të Republikës së Kosovës, duhet ta shkarkojnë Formularin për Regjistrim dhe Aplikim Jashtë Kosovës dhe të njëjtin të plotësuar ta dërgojnë në adresë të KQZ-së.

 

Formularët mund të merren edhe në Ambasadën e Kosovës në Bruksel (Shërbimi Konsullor - Avenue Roger Vandendriessche 38, 1150)