Follow us on:

Kryeministri Leterme takohet me Presidentin Sejdiu

Gjatë këtij takimi Presidenti Sejdiu dhe Kryeministri Leterme diskutuan për marrëdhëniet në mes të dy vendeve si dhe thellimin e bashkëpunimit, edhe ashtu të shkëlqyer, bilateral. Pashmangshëm, temë diskutimesh ishte edhe perspektivën evropiane të rajonit dhe domosdoshmëria e materializimit sa më konkret të kësaj perspektive për Kosovën.

Gjatë këtij takimi Presidenti Sejdiu dhe Kryeministri Leterme diskutuan për marrëdhëniet në mes të dy vendeve si dhe thellimin e bashkëpunimit, edhe ashtu të shkëlqyer, bilateral. Pashmangshëm, temë diskutimesh ishte edhe perspektivën evropiane të rajonit dhe domosdoshmëria e materializimit sa më konkret të kësaj perspektive për Kosovën.  

http://www.president-ksgov.net/?page=1,6,141