Follow us on:

Kosovo in UNESCO

Mbështetni kampanjën "Kosovo in UNESCO" për anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndjehuni të lirë ti pelqeni dhe ti ndani këto linqe!

 

Website : www.kosovoinunesco.com
Facebook : www.facebook.com/kosovoinunesco
Twitter: www.twitter.com/kosovoinuneso