Follow us on:

Pasos Republike Kosovo

Pajisja me pasaportë të Republikës së Kosovës
 
Duke filluar nga 1 qershori 2010 Shërbimi Konsullor pranon kërkesa për pasaportë të Republikës së Kosovës. Kërkesat për pasaporta pranohen për kategorinë e personave të cilët janë pajisur me letërnjoftim të Republikës së Kosovës dhe sipas procedurave të parapara për aplikim jashtë Kosovës.