Follow us on:

Zaštita interesa građana Kosova

Zaštita interesa državljana Kosova u inostranstvu

Tokom svog boravka u stranoj zemlji, državljanin Kosova može da se suoči sa teškoćama različite vrste. Državljanin može da se obrati diplomatsko-konzularnoj misiji da bi je obavestio o tim teškoćama i da bi zatražio savet kako da ih prevaziđe.

Pomoć koju mogu da pruže diplomatsko-konzularna predstavništva sastoji se od:

  • Pružanja pomoći državljanima Kosova u državi prijema;
  • Pružanja pomoći državljanima Kosova u vanrednim okolnostima;
  • Pružanja pomoći uhapšenim licima odnosno licima koji imaju pravnih problema pred pravosudnim organima države prijema;
  • Pružanja pomoći za povratak posmrtnih ostataka državljana Kosova koji su preminuli u državi prijema i obezbeđenja zaštite njihove imovine.

Rukovodilac konzularne misije može da ponudi pomoć državljanu Kosova samo u slučaju da državljanin koji se nalazi u teškoćama ne poseduje u isto vreme i državljanstvo države prijema. Pružanje pomoći u vanrednim okolnostima, kao što su prirodne nesreće ili događaji visokog rizika, obuhvata i druge članove porodice koji imaju državljanstvo države prijema.

U slučaju hapšenja, pritvaranja ili otvaranja bilo kakve istrage od strane organa države prijema, državljanin Kosova ima pravo da obavesti diplomatsko-konzularno predstavništvo i da zatraži adekvatnu pomoć, koja se sastoji od:

  • Obaveštavanja porodice o hapšenju;
  • Upućivanja pravnog zastupnika, ili
  • Zahteva za intervenciju upućenog lokalnim vlastima u slučaju sumnje o kršenju ljudskih prava.

U slučaju smrti državljana Kosova u inostranstvu, diplomatsko-konzularno predstavništvo može da ponudi spisak agencija koje se bave pogrebnim uslugama i približne cene; da upiše činjenicu smrti i da izda potrebnu dokumentaciju za povratak tela preminulog u zemlju. Predstavništvo ne pokriva troškove za povratak u zemlju preminulog lica.