Follow us on:

Deklaracija Vlade Republike Kosova nakon raspisivanja izbora u Srbiji

Vlada Kosova smatra da je pozicija zvaničnog Beograda oko održavanja lokalnih izbora na Kosovu neprihvatljiva.

Vlada Kosova smatra da je pozicija zvaničnog Beograda oko održavanja lokalnih izbora na Kosovu neprihvatljiva.

 

Vlada Kosova u tom slučaju još jednom podseća Beograd da je Kosovo nezavisna i suverena država i da Srbija nema nadležnosti niti prava nad Republikom Kosova.

 

Današnja odluka je anti-evropski pristup prema Kosovu i Srbija pokazuje da nastavlja negovati politiku prošlog veka.Vlada Kosova je već stupila u kontakt sa relevantnim međunarodnim faktorom koji je ocenio takvo ponašanje neprihvatljivim.
Evropska Unija bi trebalo jasno staviti do znanja Srbiji da održavanje lokalnih izbora na Kosovu nije samo u suprotnosti sa Ustavom Kosova već i evropskim vrednostima i principima.

 

Vlada Kosova smatra da će pokušaj održavanja tih izbora biti bez pravnih i političkih posledica, i kao takvi biće ništavni i nezakoniti bez demokratske legitimnosti.

 

Vlada Kosova poziva sve građane kosovskih Srba da budu deo ustavnih i demokratskih institucija Republike Kosova.