Follow us on:

Republika e Kosovës vendos marrëdhëniet diplomatike me Republikën e Vanuatus