Follow us on:

Kosovo i EU održali prvi sastanak pododbora za poljoprivredu i ribarstvo u Briselu

Brisel, 21 mart 2017 - Prvi sastanak pododbora za poljoprivredu i ribarstvo u okviru SSP održan je danas u Briselu.

Delegacija predstavnika institucija na Kosovu, uključujući Ministarstvo Europskih Integracija, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja i Agenciju za Hranu i Veterinarstvo, razgovarali s kolegama Europske Komisije o usklađivanju I sprovodjenju zakonodavstva na Kosovu. Teme koje su pokrivene uključuju poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo, ribarstvo, sigurnost hrane i veterinarska i fitosanitarna pitanja. Razgovaralo se i o financijskoj pomoći putem instrumenta za pretpristupnu pomoć.