Follow us on:

Kosova dakordohet për Traktatin e themelimit të Komunitetit të Transportit të Ballkanit Perëndimor