Follow us on:

De identiteitskaart van de Republiek van Kosovo

Om de identiteitskaart van RKSte verkrijgen moet de aanvrager zich altijd persoonlijk melden op de consulairevertegenwoordiging van de Republiek van Kosovo in Brussel.

   

1.   Nodige documenten om een identiteitskaart te verkrijgen voor de eerste keer

·        Kopij van het geboorte-extrakt

·        Betalingsbewijs van de consulairebelasting voor deze dienst

 

2.   Nodige documenten voor de verandering van een UNMIK identiteitskaart  voor een Kosovaars identiteitskaart

·        UNIMIK identiteitskaart en een kopij ervan(indien de aanvrager daarover beschikt)

·        Verslag van de politie voor verlies van deUNMIK identiteitskaart (in geval van verlies)

·        Kopij van het geboorte-extrakt

·        Betalingsbewijs van de consulairebelasting voor deze dienst

 

3.   Nodige documenten voor het verkrijgen van een identiteitskaart naverlies/beschadiging/ beslaglegging

·        Kopij van de identiteitskaart of paspoort(indien die bestaat)

·        Verslag van de politie van het land waarde identiteitskaart verloren is

·        De beschadigde identiteitskaart, in gevaldat de identiteitskaart beschadigd is

·        Kopij van het geboorte-extrakt

·        Betalingsbewijs van de consulairebelasting voor deze dienst

 

4.       Nodige documenten voor het verwerven van een identiteitskaart in gevalvan verandering of vernieuwing van de persoonlijke gegevens

·        De oude identiteitskaart (met als doel deongeldigverklaring )

·        Geboorte-extrakt met de recentste gegevens

·        Betalingsbewijs van de consulairebelasting