Follow us on:

Ambassadeur Nikaj ontmoette de Belgische senator Pol Van Den Driessche

Brussel, 22 februari 2017 - In het kader van de versterking van de relatie tussen de instellingen van de Kosovaarse Republiek en België, ontmoette ambassadeur Bernard Nikaj de Belgische senator Pol Van Den Driessche. De heer Van Den Driessche is lid van de Senaat in België en de Vriendschapsgroep Kosovo-België.

TIjdens die ontmoeting, ëerd senator Van Den Driessche geïnformeerd over de recente ontëikkelingen in Kosovo, de samenëerking tussen de tëee staten en de verëezenlijkingen van de Kosovaarse republiek in de relatie tot NATO en de Europese Unie. Senator Van Den Driessche ëas vol lof over de vooruitgang van Kosovo in relatie tot de Europese Unie en de economische ontëikkelingen.

 

Ambassadeur Nikaj en senator Van Den Driessche uitten interesse voor de bevordering van de  samenëerking tussen de parlementen door middel van de uitëisseling van bezoeken tussen de groepen van vriendschappen en de ontmoetingen tussen de gedelegeerden uit Kosovo in Brussel.