Follow us on:

In Brussel, hield de eerste vergadering van het subcommissie vqn Landbouw en Visserij tussen Kosovo en de EU

Brussel, 21 maart 2017 - De eerste vergadering van de subcommissie van Landbouw en Visserij volgens de MSA werd gehouden vandaag in Brussel.

Een delegatie van vertegenwoordigers van de instellingen van Kosovo, waaronder het ministerie van landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling, agentschap voor voedsel en veterinair, besproken met hun tegenhangers bij de europese commissie over de toenadering van institutionele, wetgevende en het beleid van wild en ontwikkelingen over implementatie in Kosovo. De onderwerpen die werden behandeld tijdens de vergadering waren over de ontwikkeling van landbouw, bosbouw, visserij, voedselveiligheid, veterinaire en fytosanitaire vraagstukken. hij hield ook een discussie over het financieringshulp voor pretoetredingssteun.