Follow us on:

Ambassadeur Nika deelneemt aan de derde voorbereidende vergadering van de parlementaire commissie voor het stabilisatie

Straatsburg, 5 april 2017 - Ambassadeur Nika deelneemt aan de derde voorbereidende vergadering van de parlementaire commissie voor het stabilisatie- en associatieproces aan het Europees Parlement in Straatsburg

Op 5 april 2017 ambassadeur Nika deelneemt aan de derde voorbereidende vergadering van de Parlementaire Commissie voor Stabilisatie Asociatie (KPSA) in Straatsburg. De derde bijeenkomst van de KPSA tussen de Vergadering en het Europees Parlement zal op 20 april worden gehouden tot en met 21 in de Algemene Vergadering. Deelnemers aan de voorbereidende vergadering waren leden van het EP (leden van KPSA), voorzitter Tonino Picula, Ulrike Lunacek, Julia Ward Jesenko Selimovic, Seljana Zovko, vertegenwoordigers van het kabinet Tanja Fajon, en David Cullen -Director van het Departement voor Kosovo en Macedonië Europese Commissie.

De onderwerpen die werden behandeld tijdens de vergadering waren: Europese agenda van Kosovo, het proces van herkenning, politieke ontwikkelingen, de dialoog tussen Kosovo en Servië, economische hervormingen en de rechtsstaat.