Follow us on:

Minister van Justitie Haki Demolli ontmoet vice-president en andere EU-ambtenaren van de Europese Commissie

Minister van Justitie Haki Demolli, bracht zijn eerste officiële bezoek aan Brussel, waar hij ontmoette de vice-voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Viviane Reding.

In de vergadering werd besproken over het Europese integratieproces in het algemeen en in het bijzonder over de hervorming van de Rule of Law en de rechtsstaat in Kosovo.

Bovendien, minister Demolli vroeg de vice-voorzitter van de Europese Commissie om de samenwerking met Eurojust op te starten. Eurojust is een EU-orgaan dat een permanent netwerk van de justitiële autoriteiten vertegenwoordigt die belast zijn met het verbeteren van de effectiviteit van de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven buiten de grens en de georganiseerde misdaad in de EU-lidstaten.