Follow us on:

De derde interparlementaire bijeenkomst tussen het Europees Parlement en dat van Kosovo

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst van de derde Inter-Parlementaire Vergadering van het Europees Parlement en het Parlement van Kosovo, verschillende thema's van gemeenschappelijk belang waren geraakt, namelijk de inzet van Kosovo naar het EU-integratie, consolidatie van de instellingen en justitiële hervormingen, de samenwerking met de buurlanden te vergemakkelijken, de mogelijkheid van vrij verkeer van Kosovaren in het Schengen-gebied en de economische uitdagingen.

De vergadering werd mede-voorgezeten door de voorzitter van de Kamer, Jakup Krasniqi, en de voorzitter van de EP-delegatie naar Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo, Eduard Kukan, en werd beschouwd als een groot succes dat eindigde met de goedkeuring van de gemeenschappelijke verklaring.

De gezamenlijke verklaring van de derde interparlementaire vergadering