Follow us on:

Republiek van Kosovo en het Koninkrijk België ondertekenen twee overeenkomsten

In het kader van zijn bezoek aan Brussel, eerste-minister Thaqi, ontmoette zijn door zijn homoloog, premier van België Yves Leterme, wiens land sinds 1 juli neemt de leiding van het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie.

In dit vriendelijke ontmoeting tussen de twee premiers, een voortzetting van de eerdere bijeenkomst in Pristina, is gesproken voor het verdiepen van de samenwerking tussen de twee regeringen op alle gebieden.

De Belgische premier Yves Letermee heeft nogmaals zijn steun voor de ontwikkeling van Kosovo en het Europese perspectief bevestigd dat de steun voor de ontwikkeling van het Europese perspectief daarvan benadrukt.

Ook werden er twee bilaterale overeenkomsten tussen de regering van Kosovo en de regering van België ondertekend, de overeenkomst op het gebied van het wegvervoer en de overeenkomst inzake de overdracht van gevangenen.