Follow us on:

Kontakti


Ambasada e Republikës së Kosovës në Sofje

Adresa: Rr. Profesor Asen Zlatarov; Nr. 5; 1000 Sofia; Bullgaria
Tel:+359 (0)29833-999
Fax:+359 (0)29835-222
embassy.bulgaria@rks-gov.net  


Misioni Konsullor i Republikës së Kosovës në Sofje

z. Lulzim Rifaj, Konsull

26-30 Bacho Kiro Str. 1000 Sofia, BUL
+359 (0) 298 33 999
+359 (0) 298 35 222
lulzim.rifaj@rks-gov.net;

Numri emergjent: +359 2 983 39 99

Seksioni konsullor
Orari i punës me palë:
Çdo ditë pune nga 11:00-14:00

Pagesat për shërbimet konsullore bëhen në këtë llogari bankare:
BG71RZBB91551034160802
Raiffeisen Bank Bulgaria AD
BIC: RZBBBGSF