Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Sofje funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel: + 359 (0) 29833 999
Fax: + 359 (0) 29835 222
Email: embassy.bulgaria@rks-gov.net

Adresa:
26-30 Bacho Kiro Str. 1000 Sofje, Bullgaria