Follow us on:

Shërbimi konsullor

Informacionet në vijim janë pregatitur duke u bazuar në Rregulloren Konsullore dhe Udhëzimin Administrativ për Procedurat e Ofrimit të Shërbimeve Konsullore nga ana e Misioneve diplomatiko/konsullore të Republikës së Kosovës.

Tel. 02/983 39 99

Nga e hëna deri të premten - 09.00 - 17.00

Orët e pritjes me qytetarët: 11.00 - 14.00