Follow us on:

Посолство на Република К

Посолство на Република Косово

Адрес: ул. Проф. Асен Златаров; Nr. 5; 1504, гр.София; Република България

Тел: +359 (0) 29833-999

Факс: +359 (0) 29835-222

embassy.bulgaria@rks-gov.netКонсулска служба на Република Косово в София

Беким Мисини

Консулски въпроси

Адрес: ул. Проф. Асен Златаров; Nr. 5; 1504, гр.София; Република България

+359 (0) 298 33 999

+359 (0) 298 35 222

Bekim.misini@rks-gov.net

Спешен номер: +359 2 983 39 99, +359 897 777 919Консулски служба

Работно време с граждани:

Всеки работен ден от 11 до 13 часаПлащанията за консулски услуги се извършват по тази банкова сметка:

BG71RZBB91551034160802

Райфайзен Банк България АД

BIC: RZBBBGSF