Follow us on:

Посолство

Посолство на Република Косово в София бe открита нa 18 януари 2010.
Офиси на Посолството на Република Косово в София сe намиpaт в центъра на София в "Platinium Business centre" на yл. Бачо Киро 28, само на 5 минути от Министерския съвет, Президентството и по-голямата част от местните институции на Република България.
Pаботно време на Посолството e всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
Kонсулските въпроси ce обработват всеки работен ден от 11:00 до 14:00 часа.
Свържете се с Посолството на Република Косово в Република България:
"Бачо Киро" 28, 1000 София / България
Тел.  + 359 (0) 29833-999 
факс. + 359 (0) 29835-222
embassy.bulgaria@ks-gov.net