Follow us on:

Stafi Diplomatik

ADNAN JAKUPI
Këshilltar / I ngarkuar me punë
adnan.jakupi@rks-gov.net

ARMEND XHEMALI
Sekretar i tretë / Konsull
armend.xhemali@rks-gov.net

KATICË KARAQI
Asistente Ekzekutive
katice.karaqi@rks-gov.net

Ambasada e Republikës së Kosovës në Pragë

Adresa: Trziste 366/13, 118 00 Praha 1
Tel: + 420 257217 775
      + 420257217 775
Fax: +420 257310 229
E-mail: embassy.cz.republic@rks-gov.net