Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Pragë funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrëdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel:   + 420 257 217 775
Fax:   + 420 257 217 775
Email:   embassy.cz.republic@rks-gov.net

Adresa:
Trziste 13, 118 00 Praha 1