Follow us on:

STAFI KONSULLOR – DÜSSELDORF

Arjan Kashtanjeva - Konsull i Përgjithshëm

Kenan Islami – Konsull

Arta Selimi – Zëvendës-Konsulle

Saranda Fazliu Gashi – Asistente Ekzekutive

Arben Thaqi – Asistent Konsullor

Xhemail Rexhepi – Vozitës

Bujar  Axhimusa – Sigurim

Adresa:
Bilker Str. 29, 40213 Düsseldorf
Tel: 0211 54 222 222
Fax: 0211 54 222 229
Email: consulategeneral.dus@rks-gov.net