Follow us on:

STAFI KONSULLOR – HAMBURG

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Hamburg

Shefi i Misionit:
Gramos Begolli, Konsull i Përgjithshëm 
Email: gramos.a.begolli@rks-gov.net 

Lavdim Morina – Konsull
Email: lavdim.morina@rks-gov.net 

Arjola Caka – Sekretare e tretë /Attache
Email: arjola.caka@rks-gov.net 

Rakella Krasniqi, Asistente ekzekutive
Email: rakella.krasniqi@rks-gov.net

Ilir Berisha, Asistent adminsitrativ-teknik
Email: ilir.berisha@rks-gov.net

Adresa: 
Elbchaussee 54,
22765 Hamburg