Follow us on:

Stafi Diplomatik

Valëza Oruqi
Ministre- Këshilltare

Shtrojera Zogaj 
Sekretare e tretë

Kolonel Xhavit Sadrijaj
Atashe i Forcës së Sigurisë së Kosovës

Driton Vrajolli
Atashe policor / Zyrtarë ndërlidhës i Policisë së Kosovës

Stafi Administrativ - Teknik

Suzana Bühler 
Asistente Ekzekutive