Follow us on:

Stafi konsullor - Berlin

ZANA BERISHA
Këshilltare, Udhëheqëse e Shërbimeve Konsullore
 

Orar i punës me palë:
E hënë - e enjte: 09:30 - 12:00 dhe 14: 00 – 16:30

Çdo kërkesë mund të parashtrohet pa termin, gjithmonë duke u bazuar në orarin e lartpërmendur dhe dokumentacionin e kompletuar.
Të premteve, Seksioni konsullor në Berlin është e mbyllur për palë.

Tel: +49 30 240474911
Fax: +49 30240476919
E-Mail: consulate.berlin@rks-gov.net