Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Berlin funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun.

Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore.

Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel: +49 (0) 30 240476911
consulate.berlin@rks-gov.net

Adresa:
Wallstraße 65, 10179 Berlin / Kati i tretë.

Orari i punes i Sherbimit Konsullor ne Berlin, Gjermani, eshte
E hene - E enjte
9.30-13.00 dhe 14.00-16.00
Te premten nuk punohet me pale.

Orari i punes i Misionit Konsullor ne Frankfurt, Gjermani eshte E Hënë - E Premtë: 9.00-12.00 dhe 14.00-17.00.

Orari i punes me pale eshte nga ora: 10-12 dhe 13-16

Në ditët kur nuk punohet në Republikën e Kosovës (festat kombëtare, shtetërore) nuk punohet edhe në Misionet diplomatike dhe konsullore.