Follow us on:

Shërbimet Konsullore - Frankfurt

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Frankfurt am Main

Adresa
Hamburger Alle 2-4 ,
60486 Frankfurt am Main

Të dhënat kontaktuese:
Nr. i telefonit:             +49 (0) 69 271 339 20
Nr. i faksit:                  +49 (0) 69 271 33 92-29
Email: consulate.frankfurt@rks-gov.net
Në raste urgjente:        +49 (0) 1522 908 46 75

Sektori për shtetësi:
Nr i telefonit:              +49 (0) 69 271 3392-11
Email: consulate.frankfurt@rks-gov.net

Sektori për dokumentet personale (letërnjoftim e pasaportë):
Nr. i telefonit:             +49 (0) 69 271 339 2-12
Email: consulate.frankfurt@rks-gov.net

Sektori për gjenjen civile (certifikata e fletudhëtime):

Nr. i telefonit:             +49 (0) 69 271 339 2-16
Email: consulate.frankfurt@rks-gov.net

Orari i punës me pale

E hënë - E enjte nga ora 09:30 - 11:30 dhe nga ora 14:00 - 16:30.

Të gjitha shërbimet konsullore ofrohen, me termine, gjatë orarit të punës me palë.

Linkun i Konsullatës: www.konsullata-ks.net/fra

Njoftim: Për festat zyrtare në Republikën e Kosovës si dhe për festat zyrtare në Republikën Federale të Gjermanisë konsullata është e mbyllur.

Qarku konsullor përfshin landet: Hessen, Rheinland-Pfalz dhe Saarland.