Follow us on:

Stafi konsullor - Frankfurt

Diplomatët

Gëzim Gashi - Ud. i Udheheqesit të Konsullatës 
Email :gezim.gashi@rks-gov.net