Follow us on:

Konsullata në Frankfurt ndihmoi Bibliotekën Kombëtare të Kosovës të merr në pronësi librin origjinal "Historia e jetës dhe e bëmave të Skënd