Follow us on:

Stafi Konsullor i Ambasadës së Kosovës në Francë

Sekretar i tretë: z. Liridon BAJRAMI

Asistente konsullore:  znj. Venera Gjevukaj