Follow us on:

Certifikatë e lindjes me fotografi


Shtetasit e Kosovës të cilët udhëtojnë në Kosovë në rrugë tokësore (nëpër Republikën e Serbisë) dhe kanë fëmijë nën moshën 16 vjecare, si dokument identifikimi për fëmijët e tyre në pikëkalimin hyrës dhe dalës të Serbisë, duhet të paraqesin certifikatën e lindjes së fëmijës me fotografi.  

Shërbimi Konsullor i Ambasadës së Kosovës në Paris ofron këtë shërbim sipas kërkesës së prindërve. Kërkesës duhet t'i bashkëngjitet:

    • kopja e dokumentit të udhëtimit të fëmijës;
    • kopja e dokumentit të prindërve
    • certifikata e lindjes
    • ndy fotografi aktuale
    • dëshmia e pagesës së taksës konsullore për këtë shërbim