Follow us on:

Vërtetim zakonor (Certificate de coutume)

 

Shërbimi konsullor i Ambasadës së Kosovës në Paris bën lëshimin e vërtetimeve zakonore për shtetasit e Kosovës që dëshirojnë të kurorëzohen pranë organeve përkatëse në Francë.

 

Për ta marrë një vërtetim të tillë duhet dorëzuar këto dokumenta:

- Kopja e pasaportes ose leternjoftimit të Kosoves;
- Kopja e pasaportes/leternjoftimit/lejeqendrimit të Francës të partneres (apo partnerit);
- Taksa konsullore - 20 euro (pagesa e taksës konsullore bëhen përmes kartelës bankare në zyrat e Ambasadës së Kosovës në Paris, apo për përsonat që nuk kanë kartele bankare, pagesa bëhet me transfer bankar në llogarinë bankare të Ambasadës (shih të dhënat më poshtë).Aplikimi për marrjen e vërtetimit zakonor, mund të bëhet edhe përmes postës (adresa e Ambasades është: 7, rue de Monceau, 75008 Paris) apo përmes emailit (consulate.paris@rks-gov.net). Nëse aplikimi bëhet në këtë mënyrë atëherë pagesa e takses konsullore bëhen me transfer bankar në llogarinë bankare të Ambasadës (shih të dhënat më poshtë).

 


 

Xhirollogaria:    Ambassade de la République du Kosovo à Paris
IBAN :                FR76 3000 4025 8700 0101 7750 433
BIC :                   BNPAFRPPXXX
RIB :                   30004 02587 00010177504 33
Domiciliation:    BNP PARIBAS AGENCE PARIS XVI INTERNATIO