Follow us on:

Shërbimi konsullor

Shërbimet konsullore për shtetasit e Republikës së Kosovës që jetojnë ose gjenden përkohësisht në territorin e Republikës së Francës,  ofrohen nga Shërbimi Konsullor i Ambasadës së Republikës së Kosovës në Paris.


Palët e interesuara mund të kontaktojnë shërbimin konsullor në adresën: 

Ambassade de la République du Kosovo
7, rue de Monceau
75008 Paris


Tel:          +33 (0)1 45 00 02 06
Fax:        +33 (0)1 45 00 02 40
Email: consulate.paris@rks-gov.net

Orari për telefonata me palë i Sherbimit Konsullor është nga e hëna deri të premtën: 14.00 - 16.00.

Me qëllim të efikasitetit në ofrimin e shërbimit, kërkohet me mirësi nga palët e interesuara që  të kërkojnë takim parapakisht në email adresën apo numrin e telefonit të sipërshënuar.

Shërbimi Konsullor nuk është i hapur për publik në ditët e pushimeve zyrtare të Republikës së Kosovës dhe pushimet zyrtare të Republikës së Francës.

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të përgjithshme të jashtëzakonshme; raste vdekjesh; nevojë emergjente për dokument udhëtimi) në numrin e telefonit emergjent: +33 (0) 6 72 88 10 22