Follow us on:

Kontakti

Adresa e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Paris, Francë, është:

Ambassade de la République du Kosovo
7, rue de Monceau
75008 Paris

 Orari i punes me palë i Sherbimit Konsullor është nga e hëna deri të premtën: 10.00 - 12.00 dhe 14.00 - 16.00.

Me qëllim të efikasitetit në ofrimin e shërbimit, kërkohet me mirësi nga palët e interesuara që  të kërkojnë takim parapakisht në email adresën apo numrin e telefonit të sipërshënuar.

Shërbimi Konsullor nuk është i hapur për publik në ditët e pushimeve zyrtare të Republikës së Kosovës dhe pushimet zyrtare të Republikës Franceze.

Jashtë orarit të rregullt të punës, përfshirë dhe ditëve të pushimit zyrtar, Shërbimi Konsullor mund të kontaktohet vetëm në raste emergjente (situata të jashtëzakonshme apo raste vdekjesh) në numrin e telefonit emergjent: 
+33 (0) 6 72 88 10 22

Harta e lokacionit të Ambasadës