Follow us on:

Drzavlanstvo pitanje

Za sada diplomatska predstavništva ne mogu da primaju zahteve koji se odnose na pitanje državljanstva. Zahtevi za sticanje i odricanje od državljanstva mogu da se podnose samo u nadležnim opštinama na Kosovu. Postupak za sticanje i odricanje od državljanstva biće utvrđen na osnovu Administrativnog uputstva za sticanje i odricanje od državljanstva.

Posle početka rada konzularnih misija lica zainteresovana za sticanje državljanstva Kosova odnosno državljani Kosova koji budu hteli da se odreknu svog kosovskog državljanstva moži će da podnesu podnesak sa takvim zahtevom i u kosovskim diplomatsko konzularnim predstavništvima. To je pravo koje je zajemčeno članom 23.3 Zakona o državljanstvu i drugim podzakonskim aktima koja su doneta u cilju primene tog Zakona.