Follow us on:

Stafi Diplomatik

Gëzim Kasapolli
Ambasador i Republikës së Kosovës në Kroaci

Eqrem Haziri
Këshilltar në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Zagreb
eqrem.haziri@rks-gov.net

Xhevdet Sopaj
Sekretare e Tretë në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Zagreb
xhevdet.sopaj@rks-gov.net

Sefedin Kuçi
Atashe për Migrim nga Ministria e Punëve të Brendeshme
sefedin.kuçi@rks-gov.net

Skender Hoxha
Kolonel, Atashe Ushtarak i Mbrojtjes
skender.hoxha@rks-gov.net  

Nr i telefonit aktivë në Ambasad
Tel:    + 385 (0) 1 482 77 41

Nr i telefonit aktivë në Konsullatë
Tel:    + 385 (0) 1 482 77 42

Nr i telefonit aktivë 24 / 7 Emergjent
Tel    +385 91 603 7343 

Adresa:
Ambasada e Republikës së Kosovës në Zagreb
Trg Kralja Tomislava 8,
10000 Zagreb