Follow us on:

Marrëdhënie me publikun

Në kuadër të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Kroaci funksionon shërbimi i marrëdhënieve me publikun. Ky shërbim i ofron ndihmë shtetasve të Kosovës për zgjidhjen e problemeve të natyrës konsullore. Shërbimi i marrdhënieve me publikun mund të kontaktohet në:

Tel:
+385 1 482 7741
+385 1 482 7742
Fax:
+385 1 482 7743
E-mail:
embassy.croatia@rks-gov.net

Adresa:
Trg Kralja Tomislava 8 10000 Zagreb

Shërbimi Konsullor
:
(për çështje konsullore/lëshim të dokumenteve: fletëudhëtime, lirim nga shtetësia etj.)

Orari i punës me palë i Shërbimit Konsullor në Zagreb:
E martë dhe e enjte prej orës 09:30 deri në 12:00
(dhe sipas nevojës me marrëveshje paraprake përmes telefonit ose postës eletronike)
 
Palët mund të kontaktojnë dhe të marrin informata përmes telefonit në këto ditë: E hënë, e mërkure dhe e enjte, prej orës 09:00 deri në 12:00.