Follow us on:

Shërbimi konsullor

Informacionet në vijim janë pregatitur duke u bazuar në Rregulloren Konsullore dhe Udhëzimin Administrativ për Procedurat e Ofrimit të Shërbimeve Konsullore nga ana e Misioneve diplomatiko/konsullore të Republikës së Kosovës.