Follow us on:

Kategoritë e veçanta të liruara nga viza

Kategoritë e cekura në vijim - lirohen nga nevoja për t’u pajisur me vizë:

•  Shtetasit e vendeve për të cilët Republika e Kosovës aplikon regjim vizash por të cilët kanë leje qëndrim valid biometrik të lëshuar nga njëri ndër shtetet e Zonës Schengen, po ashtu bartësit e vizës valide shumë-hyrëse të Schengen-it lirohen nga nevoja për tu pajisur me vizë kosovare për hyrje, transit dhe qëndrimi në territorin e Republikës së Kosovës. Qëndrimi i tyre brenda territorit të Republikës së Kosovës kufizohet në 15 ditë.

•  Shtetasve të: Shteteve anëtare të BE-së, Shteteve anëtare të Zonës Schengen, Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, Selisë së Shenjtë, Principatës së Andorës, Principatës së Monakos, Republikës së San Marinos, Republikës së Shqipërisë, Malit të Zi, dhe Republikës së Serbisë i’u lejohet hyrja, transiti dhe qëndrimi deri në 90 ditë për një periudhë gjashtë (6) mujore, me letërnjoftim biometrik valid.

•  Bartësit e pasaportave diplomatike dhe zyrtare të lëshuara nga shtetet e Federatës Ruse, Republikës Popullore të Kinës, Egjiptit, Indonezisë, Ukrainës i’u lejohet hyrja, transiti dhe qëndrimi deri në 15 ditë në territorin e Republikës së Kosovës.

•  Bartësit e dokumenteve të udhëtimit valide të lëshuara nga administratat e regjioneve të veçanta të Republikës Popullore të Kinës: Hong Kongu dhe Makao, lirohen nga nevoja për tu pajisur me vizë.

•  Bartësit e dokumenteve të udhëtimit të lëshuara nga Tajvani, lirohen nga nevoja për të aplikuar për vizë me kusht që paraprakisht të njoftojnë misionin diplomatik ose konsullor të Republikës së Kosovës, së paku 2 javë më herët.

•  Kur dokumentet e udhëtimit valide të lëshuara në bazë të Konventës për Statusin e Refugjatit  (1951) dhe Konventës për Statusin e Personave pa Shtetësi (1954) sikurse dhe dokumentet e udhëtimit për të huaj valide, janë të lëshuara nga vendet anëtare të BE-së dhe Zonës Schengen, si dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Australia, Japonia, Zelanda e Re, atëherë bartësit e tyre lirohen nga nevoja për tu pajisur me vizë kosovare për hyrje, transit, dhe qëndrim në territorin e Republikës së Kosovës, i cili kufizohet në 15 ditë.

•  Bartësit e Dokumenteve të udhëtimit (Laissez-Passer) të lëshuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, NATO, OSBE, Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian, janë të liruar nga procedurat për pajisje me vizë që të hyjnë në vend pa marrë parasysh nacionalitetin e tyre.