Follow us on:

Diplomatsko osoblje

Gëzim Kasapolli

Ambasador Republike Kosova u Zagrebu

Uliks Emra
Minister Savetnik

uliks.emra@rks-gov.net

Amir Haziri
Savjetnik u Veleposlanstvu Republike Kosovo u Zagreb
amir.haziri@rks-gov.net

Ifete Çeku
Prva Tajnica u Veleposlanstvu Republike Kosovo u Zagrebu
ifete.ceku@rks-gov.net

  

Tel:  + 385 (0) 1 482 77 42
        + 385 (0) 1 482 77 43
        + 385 (0) 1 643 02 87